Citeste cu atentie continutul de mai jos

Fiecare utilizator al serviciilor de Webhosting Likehost.ro este obligat sa citeasca regulamentul si sa ia la cunostinta fiecare aspect. Incheierea serviciilor se face intre utilizator (beneficiar - persoana fizica majora - sunteti direct responsabil de datele furnizate si raspunderea revine in totalitate a dumneavoastra) si prestator : Likehost.ro

Durata serviciilor oferite se incheie pe minim 30 zile. Acesta fiind prelungita lunar/trimestrial/anual. Plata prin transfer bancare se face la cursul euro din aceea zi. Likehost.ro ofera intre 3-7 zile perioada de gratie pana se efectueaza plata unui cont detinut. In caz de neplata se incheie contractul fara a cere apoi lamuriri sau despagubiri cu privire la propriile situri/fisiere/etc.si pierderile suferite de neplata la timp. Dupa perioada de gratie in care contul e suspendat el va fi sters. Nu vom fi nevoiti sa oferim detalii. De aceea in caz ca ai probleme financiare indicat e sa fim anuntati pentru ca contul dumneavoastra sa nu fie sters definitiv.

Obligatiile si drepturile furnizorului

- are obligatia de a activa serviciile comandate in maxim 48 h de la confirmarea plati si find luat ca zi de plata odata cu inceperea serviciilor.
- are obligatia solutionarii oricaror probleme tehnice legate de aparatura proprie si reteaua likehost.ro
- isi rezerva dreptul de a refuza anumiti clienti pe criterii de neeligibilitate sau oricare alt motiv care ar aduce atingere situatiei financiare a likehost.ro sau a imaginii acesteia.
- are obligatia sa stocheze fisiere de back-up ale conturilor de gazduire pe acelasi server pe care este gazduit site-ul. In vederea evitarii oricarui inconvenient cauzat de pierderi de date accidentale sau in cazul unor defectiuni recomandam fiecarui client sa faca un back-up periodic, personal. Fisierele de back-up vor fi puse la dispozitia Beneficiarului la cererea acestuia din urma sau pentru restaurarea aplicatiei online in cazul unui dezastru.
- nu raspunde pentru disfunctionalitati ale aplicatiilor pe care Beneficiarul incearca sa le instaleze.
- are dreptul de a suspenda prestarea serviciului in cazul neachitarii facturilor in timp de 2 zile lucratoare de la emiterea acestora, respectiv din ziua efectuarii comenzii.
- are dreptul de sterge conturile pentru care nu s-a confirmat plata serviciului. Stergerea se va realiza automat dupa 30 de zile de la data suspendarii serviciului.
- are dreptul de a suspenda prestarea serviciului in cazul nerespectarii de catre Beneficiar a clauzelor din contract, serviciul respectiv putand fii reactivat numai in cazul efectuarii platii pentru toate restantele si/sau penalitatile existente.
- are dreptul de a suspenda un cont care face spam, trimiterea unui nr mai mare de 250 emailuri pe ora fara ca sa se dea explicatii. Spamul se penalizeaza cu plata de taxe suplimentar in functie de gravitate si apoi ulterior dupa plata va fi deschis contul.

UPTime 99,99%

Likehost.ro are obligatia sa asigure o functionalitate continua a serviciilor contractate. Singurele situatii de indisponibilitate admise sunt cele datorate lucrarilor de mentenanta si vor fi anuntate in prealabil prin intermediul email-ului, fax sau telefonic. Disponibilitatea minim garantata de likehost.ro este de 99.9% din durata desfasurarii contractului. Disponibilitatea serviciului nu reiese din durata in care Beneficiarul poare realiza legatura cu site-ul propriu. Likehost.ro este exonerat de raspundere in cazul disfunctionalitatii serviciilor care au la baza cazuri de forta majora.

Politica de Spam - ZERO SPAM

Beneficiarul se obliga sa nu trimita e-mail-uri de tip SPAM sau nesolicitate, sa nu utilizeze programe sau mail-uri pentru distribuirea virusilor informatici. care pot fi trimise in fiecare ora la 250 de mesaje. Trimiterea masiva de email-uri determina consumarea masiva a resurselor unui server, aceasta avand un impact negativ asupra calitatii serviciilor receptionate de clienti. Prima incalcare a acestei politici are ca rezultat suspendarea imediata a contului de gazduire si penalizarea clientului cu o taxa de 20 euro. Reactivarea contului se face numai dupa achitarea penalitatii si trimiterea catre Hosting Romania prin mail a unui angajament semnat si stampilat (acolo unde este cazul) cu urmatorul text "Am citit, inteleg si sunt de acord cu politica de trimitere a email-urilor". A doua incalcare a acestei politici are ca rezultat terminarea imediata a contului de gazduire si impunerea unei taxe de penalitate de 1000 euro. Hosting Romania nu va returna clientului nici una din taxele achitate in avans, in cazul in care contul a fost terminat pentru incalcarea acestor reguli. Beneficiarul este obligat sa-si plateasca integral taxele restante fata de Hosting Romania. Email Spamm-ul este total interzis "Spamul" include trimiterea de mesaje email bulk si/sau comerciale nesolicitate via Internet folosind serviciile Hosting Romania sau ale altui furnizor de servicii cu referire la Hosting Romania (si oricare site aflat in proprietatea noastra) ori la orice site gazduit de Hosting Romania. SPAMM-ul este TOTAL INTERZIS si descoperirea lui atrage aplicarea unei taxe de penalitate de $5000, si implica automat STERGEREA contului respectiv de pe serverele noastre. PRIN SPAMM INTELEGEM TRIMITEREA DE MESAJE EMAIL CATRE DESTINATARI CARE NU si-AU EXPRIMAT IN PREALABIL DORINTA DE PRIMI ACELE MESAJE COMERCIALE SAU NU. DVS. TREBUIE SA PUNETI LA DISPOZITIA Hosting Romania TOATE DATELE SOLICITATE PENTRU A CONTACTA INTEGRAL SAU ALEATORIU PE UNII DIN DESTINATII MESAJELOR TRIMISE.

Politica de protejare a imaginii Beneficiarului

Informatiile postate de Beneficiar nu vor contine limbaj, imagini sau orice alte materiale cu caracter obscen sau pornografic. Beneficiarul are obligatia de a nu utiliza programe si de a nu intreprinde nici o actiune care sa afecteze activitatea Beneficiarului. De asemenea, toate actiunile Beneficiarului sa nu aduca atingere imaginii Beneficiarului.

Confidentialitate

Toate informatiile puse la dispozitie de oricare dintre parti sunt confidentiale. In cazul in care una dintre parti isi da acordul pentru utilizarea informatiilor in anumite scopuri de catre cealalta parte, atunci cealalta parte nu trebuie sa le utilizeze intr-o maniera ilegala sau care sa afecteze imaginea si buna functionare a activitatii. Daca materialele accesibile Beneficiarilor prin intermediul serviciilor oferite de Prestator sunt protejate de copyright, marci inregistrate sau orice alte legi in vigoare privind protectia informatiei, atunci Beneficiarul nu are voie sa intreprinda vreo actiune care sa incalce, violeze sau deturneze aceste drepturi, in cazul in care primeste acordul de utilizare de la proprietarul acestora.

Politica de returnare a banilor

Platile retur, sunt disponibile numai in concordanta cu Garantia, Banii inapoi 30 de zile. Platile retur vor fi efectuate prin aceeasi metoda prin care au fost incasate. Nu este oferita sau promisa plata retur a taxelor dupa depasirea celor 30 de zile.

Legea Aplicabila

Likehost.ro certifica faptul ca va respecta drepturile conferite de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, a Legii nr. 365/2002 privind comertul electronic, a Ordonantei nr. 130/2000 privind protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor la distanta cu modificarile ulterioare. Legea aplicabila relatiilor comerciale delimitate prin prezentul act este legea romana.

like host

Suportul Nostru

Aveti mereu acces la intrebari si raspunsuri la problema intampinata

performant, prietenesc & profitabil

satisfactie garantata

bani inapoi in 30 zile*

99.9 % UPTIME

Garantat

  • SC ANTIMONIU SRL
    Cod Unic de Identificare: RO 23848272
    Nr. Registrul Comertului: J22/1455/2008